Transylvanian Clusters

7
Apr

AgroTransilvania Cluster. O asociere pentru succes

AgroTransilvania Cluster s-a născut din dorința celor 20 de membri fondatori, care au înregistrat Asociaţia „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca”. În urma unei idei cristalizate cu mult timp înainte, au fost făcuți pași constanți în direcția realizării acestei idei prin întâlniri sectoriale, formale sau informale între viitorii membri ai clusterului, pentru a descoperi punctele comune de interes și posibilele acțiuni ce pot fi puse în practică.

AgroTransilvania Cluster numără, în prezent, 46 de membri din diverse domenii de activitate, care au decis să creeze o asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial.

Crearea AgroTransilvania Cluster a fost urmarea firească a interacțiunilor preexistente dintre diverșii membri ai clusterului în domeniul agroalimentar, în direcția exploatării eficiente a relațiilor din cadrul lanțurilor de valoare. În fapt, lanțul de valoare generat de AgroTransilvania Cluster integrează în mare măsură întregul sistem de agro-business pe plan local și regional.

Lanțul de valoare pornește de la furnizorii pentru domeniul agricol și pentru industria alimentară, fie specializați pentru acest domeniu, fie furnizori de input-uri generale (cum ar fi servicii informatice, utilaje, scule și instrumente etc.).

Rolul acestor membri în cadrul clusterului este de a veni în întâmpinarea nevoilor producătorilor și procesatorilor din domeniul agroalimentar în domeniile productive de activitate în care acționează.

În această direcție, se optimizează procesele de producție și se oferă valoare adăugată membrilor clusterului din amonte de sectorul productiv agricol.

Sectorul productiv agricol este reprezentat de membri ai clusterului atât din domeniul vegetal, cât și din cel zootehnic, dar și din sfera procesării produselor agricole destinate consumului final.

AgroTransilvania Cluster include firme specializate în oferirea de servicii de consultanță, ce oferă plus valoare prin oferirea de servicii înalt calificate care să genereze idei de afaceri, accesarea de fonduri și proiecte și implementarea acestora. Mai mult, acestea oferă clusterului expertiza și experiența necesară activității curente a clusterului, suplinind lipsa de experiență a unora dintre membri în aceste domenii.

Aportul științific

AgroTransilvania Cluster are la dispoziție și experiența reprezentanților a două universități de prestigiu și a unor institute de cercetare din Cluj-Napoca cu expertiză în domeniul agricol și agroalimentar prin programele de studii pe care le dezvoltă și prin proiectele de cercetare pe care le derulează.

Universitățile contribuie la creșterea valorii finale a lanțului clusterului și prin faptul că oferă forță de muncă înalt calificată pentru membrii clusterului, dar și prin faptul că aduc ca aport și relațiile de colaborare și de parteneriat la nivel național și internațional.

Acestora li se adaugă autorități administrative, la nivel județean și local, companii care oferă servicii suport care oferă sprijin logistic, financiar, uman și administrativ pentru derularea activității curente și pentru reprezentare în cazul negocierilor.

Un rol de informare și consultare îl are Camera de Comerț și Industrie, dar și fundația care s-a alăturat clusterului și care are o experiență bogată în derularea de proiecte internaționale în mediul rural.

Lanțul de valoarea pe care îl oferă clusterul acoperă întreg sistemul agro-business, lăsând, însă, loc pentru o ulterioară dezvoltarea a sa, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Calitate recunoscută de organismele europene

Calitatea AgroTransilvania Cluster a fost recunoscută la nivel european prin acordarea de către Secretariatul European de Analiză a Clusterelor (ESCA) a Bronze Quality Label – Cluster Organisation Management Excellence Label, în urma interviului de benchmarking derulat sub umbrela Inițiativei Clusterelor Europene de Excelență.

În acest moment, din cele 79 de clustere din România, 13 au obținut această etichetă de performanță (4 din acestea din urmă fiind din Cluj-Napoca).

Această certificare obligă AgroTransilvania Cluster să privească înainte și să își canalizeze eforturile pentru a spori calitatea managementului și a serviciilor pe care le pune la dispoziția membrilor săi, cu dorința nedisimulată de a se îndrepta spre obținerea Gold Quality Label.

AgroTransilvania Cluster se bazează în aceeași măsură pe reușitele de până în prezent, cât și pe proiectele de viitor, inclusiv prin certificarea SR EN ISO 9001:2008 prin optimizarea managementului proceselor interne.

Salvarea Brânzei de Năsal

În anul 2014, AgroTransilvania Cluster a reușit să repună în circuitul economic Fabrica de la Țaga, unde se producea foarte cunoscuta „Brânză de Năsal”, în urma colaborării cu S.C. FrislandCampina Romania S.A.

Scopul acestei inițiative a fost de a utiliza potențialul unic al acestei fabrici, reprezentat de grota de maturare a brânzeturilor, și de a readuce pe mesele consumatorilor produsele a căror specificații de calitate nu pot fi egalate.

AgroTransilvania Cluster administrează împreună cu Cooperativa Agricolă Someș Arieș, de asemenea membru al AgroTransilvania Cluster, “SC Fabrica de Brânzeturi Transilvania SRL”, care a preluat integral operarea fabricii, inclusiv procurarea materiei prime, oferind condițiile necesare pentru a asigura cel mai înalt nivel calitativ al produselor – aspect care stă la baza renumelui produselor provenind de la această fabrică.

Toate produsele fabricate vor purta pe ambalaj mențiunea: “Produs AgroTransilvania Cluster®” și alte elemente distinctive ale mărcilor, conform angajamentelor negociate cu proprietarul.

Ce este ”Transilvania acasă!”

Dezvoltarea pieței de desfacere a produselor agricole și agroalimentare ale membrilor clusterului a constituit un obiectiv important pe care conducerea AgroTransilvania Cluster l-a urmărit constant.

Până în prezent, în urma unor negocieri directe, au fost deschise deja două puncte de desfacere în principalele centre comerciale ale orașului Cluj-Napoca, fiind în stadiu avansat și alte negocieri care să pună la dispoziția membrilor clusterului noi posibilități de desfacere și noi locații în alte centre comerciale, chiar și din alte orașe, sub deviza unică “Transilvania acasă!”

Importanța consultanților

Anticiparea direcțiilor de dezvoltare ale resurselor umane necesare îndeplinirii obiectivelor asumate este mereu în centrul activității AgroTransilvania Cluster.

Începând cu anul 2014, se derulează un proiect comun încheiat între AgroTransilvania Cluster, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj–Napoca, Banca Transilvania și S.C. Hygia Consult S.R.L. care au convenit să conlucreze la organizarea unui Pachet de module practice de dezvoltare profesională: „Learn Consulting, Do Consulting!” în scopul dobândirii de către cursanţi a cunoştinţelor practice specifice activităţii de consultant în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Proiectul numără deja 9 absolvenți și 11 cursanți, fiecare dintre ei având șansa de a beneficia gratuit de instruire teoretică, dar mai ales practică în direcția formării în meseria consultant pentru accesarea și implementarea proiectelor din cadrul Planului Național de Dezvoltarea Rurală 2014-2020.

Ca un prim rezultat notabil, patru dintre absolvenții acestui curs au fost angajați în cadrul Departamentului de Consultanță al AgroTransilvania Cluster care este condus direct de către managerului general clusterului și coordonat de către firma de consultanță Hygia Consult.

Prin activitatea lor, au reușit să reprezinte interesul AgroTransilvania Cluster în relațiile sale cu clienții și diverse entități, să informeze potențiali clienți cu privire la accesarea fondurilor europene (prin caravane de informare derulate la nivelul comunităților locale din județul Cluj) și chiar și să elaboreze proiecte finanțate prin fonduri europene, inclusiv proiectul Înființare Asociaţia ”Grup de Acțiune Locală Poarta Apusenilor”.

Cuvântul cheie: vizibilitate

Sporirea vizibilității AgroTransilvania Cluster și a membrilor săi, în vederea asigurării de avantaje competitive, este un deziderat de la care conducerea clusterului nu se abate.

AgroTransilvania Cluster a reprezentat interesele membrilor săi în negocierile interne și internaționale și le-a facilitat accesul și participarea la diverse evenimente și manifestări specifice.

În acest context, în perioada 4-5 iunie 2015 AgroTransilvania Cluster se numără printre organizatorii care, în colaborare cu Asociaţia Clusterelor din România “ClusteRo”, vor derula cea de a patra Conferinţă a Clusterelor din România sub titlul “Clusterele – modele inedite de business”, cu scopul de a aduce împreună decidenți în politica clusterelor, autorități publice, instituții financiare, asociații de sprijin și organizații de management a clusterelor din Europa cu universități, institute de cercetare, societăți comerciale și membrii clusterelor pentru a asigura un caracter înalt calitativ, dar și pragmatic al evenimentului.

Prin toate acțiunile sale, AgroTransilvania Cluster urmărește ca această formă de asociere să susţină creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât  pe piaţa naţională, dar şi internaţională, pe baza unei strategii comune de dezvoltare.

de Prof. Dr. Felix Arion, General Manager

Leave a Reply